Ολική αρθροπλαστική ισχίου με πολύ μικρή τομή MIS - Minimal Invasive hip arthroplasty

Ολική αρθροπλαστική ισχίου με πολύ μικρή τομή MIS. Οι ενδείξεις για τη χρήση της τεχνικής περιλαμβάνουν: εκφυλιστική αρθρίτιδα του ισχίου, την άσηπτη νέκρωση του ισχίου, την ρευματοειδή αρθρίτιδα, την αρθρίτιδα μετά από τραυματισμό κ.α.

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί για τη διενέργεια της τεχνικής αυτής, καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι μπορεί να γίνει σε όλους ανεξαιρέτους υποψήφιους ασθενείς που πάσχουν από αρθρίτιδα του ισχίου είτε πρωτοπαθής, είτε δευτεροπαθής.
Οι πιθανές επιπλοκές, του χειρουργείου αυτού αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο και συνοπτικά μπορεί να είναι :

●Πνευμονική εμβολή(0,5-1%):
● Φλεγμονή (1-1,5%):
● Ανισοσκελία (1%):
● Εξάρθρημα (1%):

Παρά τις παραπάνω επιπλοκές, για τις οποίες παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποφευχθούν, η ολική αρθροπλαστική ισχίου με την νέα αυτή τεχνική έχει σταθερά πάνω από 95% και κάποιες φορές πάνω από 98% ευχαριστημένους ασθενείς, καθώς πλέον ο πόνος περιορίζεται στο ελάχιστο από την 1η μετεγχειρητική ημέρα και η κινητοποίηση γίνεται άμεσα.

Η τεχνική αυτή αποτελεί μια από τις πιο πετυχημένες επεμβάσεις της σύγχρονής ορθοπαιδικής, προσφέροντας ανακούφιση και λειτουργικότητα στα χρόνια προβλήματα που προκαλεί η καταστροφή της άρθρωσης του ισχίου.

Ορθοπαιδικός Δρ. Ιωάννης Τσαπακίδης