Αεροβική άσκηση

Τα καρδιαγγειακά οφέλη από το βάδισμα , το τζόκιν, το ποδήλατο και το κολύμπι έχουν αποκτήσει πλέον θρυλικές διαστάσεις. Γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο , ότι τα οφέλη από τις αεροβικές δραστηριότητες δεν αφορούν μόνο τηv υγεία της καρδιάς. Επομένως , η αεροβική άσκηση δεν είναι μόδα αλλά είναι μια σπουδαία προσφορά στην υγεία μας.

Continue Reading